Jaarcongres op locatie
VCA Congres

Programma

dinsdag 11 oktober 2022

-
Ontvangst
-
Opening en welkom door de dagvoorzitter
Spreker
Peter Bakker, Docent - Avans Hogeschool
-
Papieren tijgers zijn uiterst brandbaar

Wat is het nut van een VCA-checklist zonder aansluiting bij de bedrijfsdoelstellingen, zonder koppeling met de RI&E en zonder afstemming met de betrokkenen? Hoe is de afstemming van veiligheidsafspraken optimaal in te richten op strategisch, tactisch en operationeel niveau met de VCA als pragmatisch referentiekader?

Spreker
mr. Steven van der Minne, Docent IVK, preventie-adviseur niveau 1 - Avans Hogeschool
-
VCA in relatie tot de cultuurladder
  • Wat is het (wetenschappelijk) bewezen effect van de cultuurladder op de lange termijn?
  • Wordt certificeren geen ‘kunstje’?
  • Hoe krijg je mensen enthousiast om verder te klimmen op de ladder?
Spreker
dr. Jop Groeneweg, Universitair Docent Cognitieve Psychologie - Universiteit Leiden
-
Pauze
-
VCA en de RI&E

Eis 2.1: bedrijf moet een actuele RI&E hebben
De RI&E moet volgens de Arbowet ook getoetst zijn.
De eisen van toetsing zijn gewijzigd per 1 juli 2022
Wat is er veranderd en waarom?

Spreker
Marcel Wilders, Coördinerend beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werk bij het ministerie van SZW - Ministerie van SZW
-
De VCA en gedrag: op zoek naar de diepere laag

U weet alláng dat regels en richtlijnen niet genoeg zijn. En dat de VCA uiteindelijk draait om gedrag. Maar ook daar bijt u zich steeds weer op stuk. Want hoe verander je gedrag nou eigenlijk? Jules Heijneman neemt u mee naar de diepere laag die u daarvoor moet ontdekken, bij uzelf én bij anderen. Daarna laat hij u zien aan welke knoppen u kunt draaien om onze ‘gedachtekronkels’ om te buigen naar het gedrag waar de VCA om vraagt.

Dit leert u tijdens dit mini-college:

  • Hoe we onszelf allemaal geregeld voor de gek houden.
  • Hoe u die ‘gedachtekronkels’ kunt ombuigen.
  • Hoe u anderen zónder botsende ego’s op hun gedachtekronkels kunt aanspreken.

Zeker weten dat u daardoor anders gaat kijken naar de VCA en gedrag! En naar uzelf...

Spreker
drs. Jules Heijneman, Organisatiepsycholoog - Heijneman Advies
-
Lunchpauze
-
Ronde 1
Sessie 1. Milieu in de VCA

Wat zegt VCA over milieu?
Hoe kunt u een goede milieu RI&E opstellen?
Aan de hand van een praktijkcasus krijgt u handvatten voor methodieken en hoort u wat de valkuilen kunnen zijn.

Spreker
Martin van der Ende, Docent, adviseur - Apply Opleidingen en Advies
Sessie 2. Het maken van een goede TRA.

Welke eisen stelt de VCA aan een TRA?
In deze interactieve workshop gaat u samen een TRA opstellen aan de hand van een alledaagse casus. Aan de orde komen, de methodiek, mogelijke valkuilen en wie de TRA opstelt.

Spreker
Charl van Oosten, Hoofddocent en adviseur - Apply Opleidingen en Advies
Sessie 3. Privacy versus veiligheid

U verwerkt dagelijks (bijzondere) persoonsgegevens. Denk aan: Toegangscontroles, Cameratoezicht, V&G plannen en het melden van incidenten. Wat is daarbij wel en niet toegestaan volgens de privacywet? Hoe kunt u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken?

Spreker
mr. Saskia Lang, Advocaat - Lang Arbeidsrecht
-
Wisselen parallelsessies
-
Ronde 2
Sessie 3. Privacy versus veiligheid

U verwerkt dagelijks (bijzondere) persoonsgegevens. Denk aan: Toegangscontroles, Cameratoezicht, V&G plannen en het melden van incidenten. Wat is daarbij wel en niet toegestaan volgens de privacywet? Hoe kunt u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken?

Spreker
mr. Saskia Lang, Advocaat - Lang Arbeidsrecht
Sessie 4. Hoe kunt u een goede toolbox geven?

Hoe zorgt u ervoor dat een toolbox effectief is en dat medewerkers de kennis toepassen in de praktijk? Astrid de Blecourt geeft u in deze workshop praktische tips voor het geven van een écht goede toolbox. Aan de hand van praktijkcases krijgt u verschillende werkvormen aangereikt. U leert hoe u medewerkers bij de inhoud kunt betrekken en u krijgt handvatten om voor een veilige (werk)sfeer te zorgen.

Spreker
Algemeen Astrid de Blecourt, Onderwijskundige - eWorks
Sessie 5. V&G Plan en elektrische risico’s

Binnen projecten moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers samen afspraken maken over risico’s en beheersmaatregelen. Het inventariseren van elektrische risico’s vraagt om specifieke elektrotechnische kennis en/of inzicht. Heeft u alle elektrische risico’s goed in beeld? Of worden er elektrische risico’s over het hoofd gezien? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen wij u mee in het herkennen van verschillende situaties waar sprake is van elektrische risico’s, en welke beheersmaatregelen er mogelijk genomen kunnen worden en door wie. De kans is groot dat u in/na de sessie elektrische risico’s herkent die u voorheen niet kende…

Spreker
Thealize Roorda, Van der Heide
-
Pauze
-
Ronde 3
Sessie 1. Milieu in de VCA

Wat zegt VCA over milieu?
Hoe kunt u een goede milieu RI&E opstellen?
Aan de hand van een praktijkcasus krijgt u handvatten voor methodieken en hoort u wat de valkuilen kunnen zijn.

Spreker
Martin van der Ende, Docent, adviseur - Apply Opleidingen en Advies
Sessie 2. Het maken van een goede TRA.

Welke eisen stelt de VCA aan een TRA?
In deze interactieve workshop gaat u samen een TRA opstellen aan de hand van een alledaagse casus. Aan de orde komen, de methodiek, mogelijke valkuilen en wie de TRA opstelt.

Spreker
Charl van Oosten, Hoofddocent en adviseur - Apply Opleidingen en Advies
Sessie 6. Werkplekinspecties en observaties

Operationeele leidinggevenden voeren één werkplekinspectie uit per maand volgens de VCA Checklist.
Vaak worden deze werkplekinspecties gedaan met standaardlijsten die veel onderwerpen bevatten.
Zo denkt u niets te missen, maar het tegendeel is waar.
In deze interactieve sessie krijgt u handvatten hoe u meer uit een werkplekinspectie kunt halen.
Ook krijgt u praktische tips voor het uitvoeren van observaties.

Spreker
Ton Minnaard MSc, Proces- en veiligheidsmanager - BAM Infra Nederland bv
Napraten tijdens de borrel