Jaarcongres op locatie
VCA Congres

Programma

dinsdag 11 oktober 2022

-
Programma in ontwikkeling, tijden onder voorbehoud
-
Opening en welkom door de dagvoorzitter
-
Papieren tijgers zijn uiterst brandbaar

Wat is het nut van een VCA-checklist zonder aansluiting bij de bedrijfsdoelstellingen, zonder koppeling met de RI&E en zonder afstemming met de betrokkenen?
Hoe is de afstemming van veiligheidsafspraken optimaal in te richten op strategisch, tactisch en operationeel niveau met de VCA als pragmatisch referentiekader?

-
VCA in relatie tot de cultuurladder

Wat is het (wetenschappelijk) bewezen effect van de cultuurladder op de lange termijn?
Wordt certificeren geen ‘kunstje’?
Hoe krijg je het opbouwend?

-
Pauze
-
VCA en de RI&E

Eis 2.1: bedrijf moet een actuele RI&E hebben
De RI&E moet volgens de Arbowet ook getoetst zijn.
De eisen van toetsing zijn gewijzigd per 1 juli 2022
Wat is er veranderd en waarom?

-
De VCA en gedrag: op zoek naar de diepere laag

U weet alláng dat regels en richtlijnen niet genoeg zijn. En dat de VCA uiteindelijk draait om gedrag. Maar ook daar bijt u zich steeds weer op stuk. Want hoe verander je gedrag nou eigenlijk? Jules Heijneman neemt u mee naar de diepere laag die u daarvoor moet ontdekken, bij uzelf én bij anderen. Daarna laat hij u zien aan welke knoppen u kunt draaien om onze ‘gedachtekronkels’ om te buigen naar het gedrag waar de VCA om vraagt.

Dit leert u tijdens dit mini-college:

  • Hoe we onszelf allemaal geregeld voor de gek houden.
  • Hoe u die ‘gedachtekronkels’ kunt ombuigen.
  • Hoe u anderen zónder botsende ego’s op hun gedachtekronkels kunt aanspreken.

Zeker weten dat u daardoor anders gaat kijken naar de VCA en gedrag! En naar uzelf...

-
Lunchpauze
-
Ronde 1
Sessie 1. Milieu in de VCA

Wat zegt VCA over milieu?
Hoe kunt u een goede milieu RI&E opstellen?
Aan de hand van een praktijkcasus krijgt u handvatten voor methodieken en hoort u wat de valkuilen kunnen zijn.

Sessie 2. Het maken van een goede TRA.

Welke eisen stelt de VCA aan een TRA?
In deze interactieve workshop gaat u samen een TRA opstellen aan de hand van een alledaagse casus. Aan de orde komen, de methodiek, mogelijke valkuilen en wie de TRA opstelt.

Sessie 3. Privacy versus veiligheid

U verwerkt dagelijks (bijzondere) persoonsgegevens. Denk aan: Toegangscontroles, Cameratoezicht, V&G plannen en het melden van incidenten. Wat is daarbij wel en niet toegestaan volgens de privacywet? Hoe kunt u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken?

Spreker
Sessie 4. Hoe kunt u een goede toolbox geven?

Hoe zorgt u ervoor dat een toolbox effectief is en dat medewerkers de kennis toepassen in de praktijk? Astrid de Blecourt geeft u in deze workshop praktische tips voor het geven van een écht goede toolbox. Aan de hand van praktijkcases krijgt u verschillende werkvormen aangereikt. U leert hoe u medewerkers bij de inhoud kunt betrekken en u krijgt handvatten om voor een veilige (werk)sfeer te zorgen.

Sessie 5. V&G Plan en elektrische risico’s

Binnen projecten moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers samen afspraken maken over risico’s en beheersmaatregelen. Het inventariseren van elektrische risico’s vraagt om specifieke elektrotechnische kennis en/of inzicht. Heeft u alle elektrische risico’s goed in beeld? Of worden er elektrische risico’s over het hoofd gezien? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen wij u mee in het herkennen van verschillende situaties waar sprake is van elektrische risico’s, en welke beheersmaatregelen er mogelijk genomen kunnen worden en door wie. De kans is groot dat u in/na de sessie elektrische risico’s herkent die u voorheen niet kende…

Spreker
-
Wisselen parallelsessies
-
Ronde 2
Sessie 1. Milieu in de VCA

Wat zegt VCA over milieu?
Hoe kunt u een goede milieu RI&E opstellen?
Aan de hand van een praktijkcasus krijgt u handvatten voor methodieken en hoort u wat de valkuilen kunnen zijn.

Sessie 2. Het maken van een goede TRA.

Welke eisen stelt de VCA aan een TRA?
In deze interactieve workshop gaat u samen een TRA opstellen aan de hand van een alledaagse casus. Aan de orde komen, de methodiek, mogelijke valkuilen en wie de TRA opstelt.

Sessie 3. Privacy versus veiligheid

U verwerkt dagelijks (bijzondere) persoonsgegevens. Denk aan: Toegangscontroles, Cameratoezicht, V&G plannen en het melden van incidenten. Wat is daarbij wel en niet toegestaan volgens de privacywet? Hoe kunt u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken?

Spreker
Sessie 4. Hoe kunt u een goede toolbox geven?

Hoe zorgt u ervoor dat een toolbox effectief is en dat medewerkers de kennis toepassen in de praktijk? Astrid de Blecourt geeft u in deze workshop praktische tips voor het geven van een écht goede toolbox. Aan de hand van praktijkcases krijgt u verschillende werkvormen aangereikt. U leert hoe u medewerkers bij de inhoud kunt betrekken en u krijgt handvatten om voor een veilige (werk)sfeer te zorgen.

Sessie 5. V&G Plan en elektrische risico’s

Binnen projecten moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers samen afspraken maken over risico’s en beheersmaatregelen. Het inventariseren van elektrische risico’s vraagt om specifieke elektrotechnische kennis en/of inzicht. Heeft u alle elektrische risico’s goed in beeld? Of worden er elektrische risico’s over het hoofd gezien? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen wij u mee in het herkennen van verschillende situaties waar sprake is van elektrische risico’s, en welke beheersmaatregelen er mogelijk genomen kunnen worden en door wie. De kans is groot dat u in/na de sessie elektrische risico’s herkent die u voorheen niet kende…

Spreker
-
Pauze
-
Ronde 3
Sessie 1. Milieu in de VCA

Wat zegt VCA over milieu?
Hoe kunt u een goede milieu RI&E opstellen?
Aan de hand van een praktijkcasus krijgt u handvatten voor methodieken en hoort u wat de valkuilen kunnen zijn.

Sessie 2. Het maken van een goede TRA.

Welke eisen stelt de VCA aan een TRA?
In deze interactieve workshop gaat u samen een TRA opstellen aan de hand van een alledaagse casus. Aan de orde komen, de methodiek, mogelijke valkuilen en wie de TRA opstelt.

Sessie 3. Privacy versus veiligheid

U verwerkt dagelijks (bijzondere) persoonsgegevens. Denk aan: Toegangscontroles, Cameratoezicht, V&G plannen en het melden van incidenten. Wat is daarbij wel en niet toegestaan volgens de privacywet? Hoe kunt u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken?

Spreker
Sessie 4. Hoe kunt u een goede toolbox geven?

Hoe zorgt u ervoor dat een toolbox effectief is en dat medewerkers de kennis toepassen in de praktijk? Astrid de Blecourt geeft u in deze workshop praktische tips voor het geven van een écht goede toolbox. Aan de hand van praktijkcases krijgt u verschillende werkvormen aangereikt. U leert hoe u medewerkers bij de inhoud kunt betrekken en u krijgt handvatten om voor een veilige (werk)sfeer te zorgen.

Sessie 5. V&G Plan en elektrische risico’s

Binnen projecten moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers samen afspraken maken over risico’s en beheersmaatregelen. Het inventariseren van elektrische risico’s vraagt om specifieke elektrotechnische kennis en/of inzicht. Heeft u alle elektrische risico’s goed in beeld? Of worden er elektrische risico’s over het hoofd gezien? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen wij u mee in het herkennen van verschillende situaties waar sprake is van elektrische risico’s, en welke beheersmaatregelen er mogelijk genomen kunnen worden en door wie. De kans is groot dat u in/na de sessie elektrische risico’s herkent die u voorheen niet kende…

Spreker
Napraten tijdens de borrel