Kerckebosch VCA Congres 2018
vcacongres

f

Op 31 oktober 2018 vond het Kerckebosch VCA Congres plaats. Hartelijk dank voor uw komst.

Onderwerpen die aan de orde kwamen:

  • De nieuwe VCA checklist en toekomst VCA
  • Van VCA naar ISO 45001
  • Alcohol- en drugsgebruik: de gevolgen op de werkvloer
  • Programma VGM-bewustzijn en -gedrag. Wat werkt (niet)?
  • Implementatie ISO 45001
  • Voorlichting en instructie laaggeletterden
  • De interne audit. Wat is er veranderd?
  • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen

Met onder andere

Veiligheidspsycholoog
Brain Based Safety
Directeur KWA
Medeauteur ISO 45001
Oprichter Be-Responsible
Allround professional op het gebied van doserings- en afhankelijkheidsproblematiek
Veiligheidskundige
Arbode consultancy