Jaarcongres op locatie
VCA Congres

Papieren tijgers zijn uiterst brandbaar

Spreker
mr. Steven van der Minne, Docent IVK, preventie-adviseur niveau 1 - Avans Hogeschool
Datum
Tijden
-

Wat is het nut van een VCA-checklist zonder aansluiting bij de bedrijfsdoelstellingen, zonder koppeling met de RI&E en zonder afstemming met de betrokkenen? Hoe is de afstemming van veiligheidsafspraken optimaal in te richten op strategisch, tactisch en operationeel niveau met de VCA als pragmatisch referentiekader?