Jaarcongres op locatie
VCA Congres

VCA en de RI&E

Spreker
Marcel Wilders, Coördinerend beleidsmedewerker Gezond en Veilig Werk bij het ministerie van SZW - Ministerie van SZW
Datum
Tijden
-

Eis 2.1: bedrijf moet een actuele RI&E hebben
De RI&E moet volgens de Arbowet ook getoetst zijn.
De eisen van toetsing zijn gewijzigd per 1 juli 2022
Wat is er veranderd en waarom?