VCA Congres 2020

Waar eindigt de RI&E en begint de TRA

Tijden
-

Sinds de VCA norm 2017/6.0 versie is bij veel bedrijven en ook adviseurs de onzekerheid toegenomen over het opstellen van een TRA. Het komt regelmatig voor dat bedrijven geen TRA hebben of dat hierin risico's staan die al in de RI&E zijn opgenomen, signaleert Christa van Spronsen. Tijdens deze interactieve workshop krijgt u handvatten voor het opstellen van de TRA, o.a. wanneer en door wie. Ook worden praktijkvoorbeelden besproken.