Kerckebosch VCA Congres 2018
vcacongres

Masja van Loy

Veiligheidskundige
Arbode consultancy

Mijn interesse in laaggeletterdheid is ontstaan in mijn 22 jaar werkervaring in de bouw waarbij ik meer dan vaak te maken kreeg met laaggeletterde collega's die (werk)instructies niet of niet volledig hadden begrepen. Dat heeft geleid tot mijn zoektocht naar kennisoverdracht op maat.