Kerckebosch VCA Congres 2018
vcacongres

Programma VGM-bewustzijn en -gedrag. Wat werkt (niet)?

15:00 t/m 16:15

Een risico van de VCA is dat de bureaucratie gaat overheersen. De VCA kan dan zelfs schade berokkenen aan het veiligheidsbeleid! VGM bewustzijn is daarom ook van belang om de VCA op een effectieve manier in te zetten. In de nieuwe VCA is meer ruimte voor maatwerkaanpak van gedragsaspecten. Wat werkt volgens de laatste inzichten? In deze interactieve lezing daarbij ook aandacht voor de audit: focus op kwaliteit.

Spreker: 
Juni Daalmans