VCA Congres 2020

Lunchpauze

Tijden
-

Gelegenheid tot netwerken in het VCA café
Bezoek de Toxic Lunchroom. Gelegenheid om vragen te stellen over veilig werken met chemische producten/gevaarlijke stoffen. Van 13.30 – 13.45 voor Q Webinar over verschillende gevaarlijke stoflijsten.