VCA Congres 2020

Leren van incidenten

Spreker
Tijden
-

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek om daaruit lessen te trekken en de veiligheid in Nederland te vergroten. De presentatie geeft inzicht in de werk- en denkwijze van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Wat kunnen we leren van de conclusies uit (recente) onderzoeken? Hoe kunt u deze bevindingen toepassen in de dagelijkse praktijk?