VCA Congres 2020
Kansen voor veiliger gedrag

Programma

-
-

Daarbij wordt vooral ingaan op:

 • De vernieuwing van (examinering) VCA VOL
 • VCA Basis: een branche specifieke aanpak naast de ‘gewone’ basisveiligheidsopleiding
 • Het programma Aan de slag met veilig gedrag
-

Een kernelement van veiligheidsmanagement systemen is de wens tot verbetering van het veiligheidsbewustzijn van organisaties. Een instrument dat daar weer aan moet bijdragen is de veiligheidsladder. Oorspronkelijk een ‘uitvinding’ van ProRail gebaseerd op het Hearts and Minds model, maar nu ook omarmt door de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Wat weten we nu wetenschappelijk over nut en valkuilen van het gebruik van de veiligheidsladder?

-
-

Steeds meer deskundigen werpen zich op het onderwerp gedragsverandering. Maar welke aanpak is effectief? In een spannende interactieve lezing legt dr. Rietdijk uit wat meetbaar werkt. De basismechanismen legt hij uit aan de hand van het dresseren van een stille parkiet. Zodanig dat die onaanvaardbare risico’s neemt. Daarna wordt hij terug geconditioneerd tot veilig gedrag. Hoe kun je met deze inzichten veiligheidsprogramma's 100x beter laten werken.

-
-
Parallelsessie 1. Aanvullende eis VCA: de MD 22
 • Wat is MD 22?
 • Welke aanvullende eisen brengt dit met zich mee voor bedrijven en CI’s?
 • Wat betekent dat voor de praktijk? Welke afwijkingen worden gesignaleerd.
 • Vragen/discussie met de deelnemers.
Spreker
Parallelsessie 2. Veiligheidsgedrag. Gedrag veranderen in 7 stappen

Tijdens de workshop gaan we in op casussen van de deelnemers.
Via een functionele analyse van de specifieke vraagstukken leert u waarom mensen zich
(on)veilig gedragen. En hoe u dit gedrag in 7 stappen kunt veranderen. Hiermee brengt u uw
organisatie hoger op de veiligheidsladder.

Parallelsessie 3. De multiculturele bouwplaats

Het werken met (veel) anderstaligen op een bouwplaats is een veiligheidsrisico. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar begrijpt? En wat doe je in een gevaarlijke situatie? In deze interactieve workshop hoor je aan welke drie basisvoorwaarden moet zijn voldaan om veilig samen te kunnen werken met anderstaligen. Ton Minnaard zal verschillende praktijkvoorbeelden bespreken. Daarin komen naast de taalbarrière ook cultuurverschillen aan de orde. En hoe je buitenlandse collega’s aanmoedigt gevaarlijke situaties te melden.

Parallelsessie 4. Wanneer eindigt de RI&E en begint de TRA
-
-
Parallelsessie 1. Aanvullende eis VCA: de MD 22
 • Wat is MD 22?
 • Welke aanvullende eisen brengt dit met zich mee voor bedrijven en CI’s?
 • Wat betekent dat voor de praktijk? Welke afwijkingen worden gesignaleerd.
 • Vragen/discussie met de deelnemers.
Spreker
Parallelsessie 2. Veiligheidsgedrag. Gedrag veranderen in 7 stappen

Tijdens de workshop gaan we in op casussen van de deelnemers.
Via een functionele analyse van de specifieke vraagstukken leert u waarom mensen zich
(on)veilig gedragen. En hoe u dit gedrag in 7 stappen kunt veranderen. Hiermee brengt u uw
organisatie hoger op de veiligheidsladder.

Parallelsessie 3. De multiculturele bouwplaats

Het werken met (veel) anderstaligen op een bouwplaats is een veiligheidsrisico. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar begrijpt? En wat doe je in een gevaarlijke situatie? In deze interactieve workshop hoor je aan welke drie basisvoorwaarden moet zijn voldaan om veilig samen te kunnen werken met anderstaligen. Ton Minnaard zal verschillende praktijkvoorbeelden bespreken. Daarin komen naast de taalbarrière ook cultuurverschillen aan de orde. En hoe je buitenlandse collega’s aanmoedigt gevaarlijke situaties te melden.

Parallelsessie 4. Wanneer eindigt de RI&E en begint de TRA