VCA Congres 2020
Kansen voor veiliger gedrag

Parallelsessie 2. Veiligheidsgedrag. Gedrag veranderen in 7 stappen

Tijden
-
-

Tijdens de workshop gaan we in op casussen van de deelnemers.
Via een functionele analyse van de specifieke vraagstukken leert u waarom mensen zich
(on)veilig gedragen. En hoe u dit gedrag in 7 stappen kunt veranderen. Hiermee brengt u uw
organisatie hoger op de veiligheidsladder.